Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P. Z. br. 764

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. kolovoza 2007. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama stvara pravni okvir za efikasnu reformu zemljišnih knjiga. Cilj je postići ažurnost zemljišnoknjižnih sudova, prijenos ručno vođenih zemljišnih knjiga u digitalnu formu, osnivanje Baze zemljišnoknjižnih podataka, usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na nivou cijele države.

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa osam (8) glasova “za” odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Emila Tomljanovića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Emil Tomljanović