9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Zoran Milanović (SDP)

Milanović, Zoran

Rođen je 30. listopada 1966. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje zastupničkog mandata dana 1. ožujka 2017. Od 10. ožujka 2017. zamjenik zastupnika je Alen Prelec.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: