Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 40

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 5.sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  4. travnja 2008. godine.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.        
Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da je tijekom analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti carinskog zakonodavstva sa europskim u poglavlju 29. Carinska unija uočena neusklađenost, posebno u svezi odredaba koje uređuju neovlašteno podrijetlo i rok za naplatu carinskog duga, stoga najveći dio izmjena i dopuna predloženog Zakona obuhvaća regulianje tih odredbi. Preostali dio odredbi mijenja se ili dopunjava radi dosljednijeg usklađenja sa odgovarajućim odredbama europskih propisa, ili zbog prevladavanja određenih teškoća u hrvatskoj carinskoj praksi.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku, sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora, budući se njegovim donošenjem nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog sustava sa carinskim sustavom Europske unije.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno, bez rasprave, predložiti Hrvatskome saboru donošenje

      ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA

      dr.sc. Goran Marić