Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, drugo čitanje, P.Z. br. 68

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je na 9. sjednici, održanoj 13. lipnja 2017. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2017. godine. 

Odbor je Konačni prijedlog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako u Konačnom prijedlogu ovoga Zakona ne postoje suštinske razlike u odnosu na prvo čitanje predloženih izmjena i dopuna Zakona o ravnopravnosti spolova budući da su u raspravi na sjednicama radnih tijela i Hrvatskoga sabora iznesene primjedbe i dana mišljenja vezano za pitanja koja nisu obuhvaćena predloženim izmjenama i dopunama. 

Kako je istaknuto, te su se primjedbe uglavnom odnosile na potrebu izrade cjelovitog zakonskog uređenja područja koje ovaj Zakon uređuje, čime bi se pridonijelo višem stupnju zaštite od diskriminacije na osnovi spola.

Odbor je bez rasprave jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Anu Komparić Devčić, potpredsjednicu Odbora.  


PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Furio Radin