Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim Prijedlogom zakona, P.Z. br. 153

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 10. sjednici, održanoj 30. lipnja  2021. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim Prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada aktom od 24. lipnja 2021. godine.

Sukladno članku 179. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, Odbor je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim Prijedlogom zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio da se ova dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji odnosi na usklađivanje Zakona s predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojima se dopunjava značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. KZ/11 sadašnjim ili bivšim parterima u intimnoj vezi.

U raspravi je pozdravljeno donošenje ove dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i istaknuto da se na potrebu za dopunjavanjem ovog Zakona ukazivalo duže vrijeme, posebno kroz rad pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je jednoglasno (9 glasova «ZA») odlučio predložiti Hrvatskom saboru

DONOŠENJE ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr.sc. Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika Odbora.  


PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Milorad Pupovac