Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 16

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 4. sjednici Odbora, održanoj 7. ožujka 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. veljače 2008. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi članovi Odbora, podržali su donošenje ovog Zakona. Također, složili su se s ukidanjem administrativne pristojbe, kao jednog od izvora financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja. Pripremom i uvođenjem drugih mjera, a posebno informatizacija primarne zdravstvene zaštite koja će biti uskoro potpuno dovršena, uspostavljen je sustav nadzora nad provođenjem zdravstvene zaštite. Po mišljenju većine članova Odbora, administrativna pristojba pokazala je rezultate u smanjenju potrošnje lijekova i manjeg broja uputnica za specijalističke preglede. Ova  mjera osnažila je ulogu primarne zdravstvene zaštite, a dovršenjem informatizacije primarnog zdravstvenog sustava nema potrebe za njenom daljnjom primjenom. Po mišljenju pojedinih članova Odbora iako je ova mjera imala i loših strana, te bi po njihovom mišljenju trebalo napraviti analizu učinkovitosti administrativne pristojbe u proteklom razdoblju, svi članovi Odbora su se složili da se u ovom trenutku njena primjena ukazuje nepotrebnom.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

     Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.