Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, P.Z. br. 607

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 132. sjednici održanoj 21. veljače 2024. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, P.Z. br. 607, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
Marija Jelkovac