Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:
    -Hrvatske vode
    -Hrvatske ceste
    -Centar za restrukturiranje i prodaju 
    -Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
    -Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    -Hrvatske autoceste
    -HŽ Putnički prijevoz
    -HŽ Intrastrukturu

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Centar za restrukturiranje i prodaju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Intrastrukturu , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine.  

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Centar za restrukturiranje i prodaju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Intrastrukturu  tako da daje suglasnost na prijedloge tih odluka.

Također, Odbor se ne protivi prijedlogu  da izmjene i dopune Državnog proračuna kao i odluke o izmjenama i dopunama financijskih planova izvanproračunskih korisnika stupe na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3.    Istodobno, Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti sljedeći 

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Centar za restrukturiranje i prodaju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Intrastrukturu   prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 

Obrazloženje:

Radi pretežito brojčanog sadržaja ovih akata i moguće pogreške u izračunu i prijepisu, predlaže se obaviti redakciju teksta navedenih akata prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

4.    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac