Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 570

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 120. sjednici održanoj 5. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 570, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 13. veljače 2019. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 15. ožujka 2019.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac