Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, P.Z. br. 752

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 121. sjednici održanoj 19. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, P.Z. br. 752, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 25. rujna 2019. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 24. listopada 2019. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac