Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, P.Z. br. 160

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, P.Z. br. 160, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 1. – odredba o rodno neutralnim izrazima (stavak 2.) nije nužna, ali ako se propisuje onda se stavlja kao poseban stavak u članku gdje se određuju definicije pojmova ili u zaseban članak

-    članak 9. – riječ: „osobito“ je suvišna i nije primjerena u normativnom izričaju zakona kod nabrajanja (potrebno je zamijeniti sa veznikom „te“, isto u članku 17.)

-    članak 12. – u stavku 3. potrebno je odrediti iznimku od odredbe kojeg stavka / članka

-    članak 13. – u stavku 3. potrebno je doraditi izričaj ( „…ima snagu pravomoćne sudske presude“)

-    članak 20. – u stavku 5. riječ: „starog“ potrebno je zamijeniti riječju: „trenutnog“.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac