Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o žigu, P.Z.E. br. 417

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 3. listopada  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o žigu, P.Z.E. br. 417, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je izričaj pojedinih odredaba potrebno doraditi u nomotehničkom smislu, a osobito:

- članak 4. – u uvodnoj rečenici pojedini „pojmovi“ imaju sljedeća značenja

- članak 15. – u stavku 2. potrebno je naznačiti da se „odredba stavka 1.“ ne primjenjuje... (isto u člancima 16., 17., 57., 58. i 68.)

- članak 125. – ovlast za donošenje podzakonskih akata propisuje se u članku gdje se određuje donošenje takvog akta (ovaj članak je suvišan). Nadalje s obzirom da se radi o istom pravilniku dovoljno je da se u pobrojanim člancima propiše kako će se navedeno urediti tim pravilnikom

- članak 141. – riječi: „na temelju ovlaštenja iz članka 125. ovoga Zakona“ su suvišne.
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac