5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 604

Dana 13. prosinca 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (65 glasova "za", 17 "protiv").
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (89 glasova "za", 4 "suzdržana")

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: