5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 636

Dana 21. ožujka 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (63 glasa "za", 21 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 29. ožujka 2007.
Na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. donesen je zaključak da je o Prijedlogu zakona provedena rasprava u prvom čitanju. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (97 glasova "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: