6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20 February 2008

Dana 20. veljače 2008., na 3. sjednici, provedena je rasprava i donesena Odluka (jednoglasno sa 130 glasova "za")

Vezane informacije: