6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 232

Datum zaključenja rasprave:
Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (87 glasova "za", 4 "protiv").
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (98 glasova "za", 14 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: