9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 5. rujna 2017. predlagatelj je povukao Prijedlog za razrješenje iz procedure.