9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 15 KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 180 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
4 October 2017

Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (101 glas "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: