9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2016. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
16 March 2018

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 16. ožujka 2018. (90 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: