9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Rasprava je zaključena 12. listopada 2018.; 19. listopada 2018.