6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE DANICE HURSA I POČETKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNICE ŽELJKA VINCELJA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20.02.2008.

Rasprava je zaključena 20. veljače 2008. Odluka je donesena 20. veljače 2008., na 3. sjednici (jednoglasno sa 135 glasova "za")

Vezane informacije: