6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2007. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
28.03.2008.

Rasprava je zaključena 26. ožujka 2008.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 28. ožujka 2008. (73 glasa "za", 40 "protiv", 8 "suzdržanih")

Vezane informacije: