6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKOG NAČELA I OBVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM O PROGRAMIMA HR-a I HTV-a U RAZDOBLJU OD 3. RUJNA 2007.DO 14. LISTOPADA 2008. - IZVJEŠĆE RAVNATELJSTVA HRT-a O POSLOVANJU HRT-a ZA 2007. GODINU - predlagatelj Programsko vijeće HRT-a

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008.
Izvješće o radu Vijeća prihvaćeno je na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (111 glasova "za", 1 "protiv").
Izvješće Ravnateljstva prihvaćeno je na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (76 glasova "za", 3 "protiv", 33 "suzdržana").