5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH LISTA I KANDIDATA, drugo čitanje, P. Z. br. 555

Rasprava je zaključena 13. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (86 glasova "za", 13 "protiv", 4 "suzdržana")

Vezane informacije: