Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 561

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2017.)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave