Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 551

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijaća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave