Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 583

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Španjolskoj i Francuskoj za primjenu posebne mjere odstupanja od članka 5. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave