Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 59

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena niza priloga Čikaškoj konvenciji
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave