Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 65

EU oznaka akta
Naziv akta
Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja
Vrsta akta
Bijela knjiga
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Europski pristup umjetnoj inteligenciji - Program rada EK za 2020.