Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 183

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave