Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 162

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu I VIJEĆU Četvrto godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave