Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2020) 16

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost od lipnja 2019. do rujna 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Sigurnost i obrana
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave