Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 658

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća od 23. studenoga 1998. o pitanjima deviznog tečaja koja se odnose na CFA franak i komorski franak (98/683/EZ)
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave