Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 134

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću o povlačenju Komisijina Prijedloga ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko (COM(2020) 770 final od 30.11.2020.) i Komisijina Prijedloga ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko (COM(2020) 769 final od 30.11.2020.)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave