Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 183

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Vijeća za trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave