Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 178

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 13. sjednici Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu donošenja izmjena UTP-a za lokomotive i putnička željeznička vozila, UTP-a za željeznička vozila – teretni vagoni, UTP-a za pristupačnost željezničkog sustava osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću, donošenja UTP-a primjenjivog na provjere sastava vlaka i kompatibilnosti pruga i UTP-a primjenjivog na podsustav infrastrukture, nadogradnje upućivanja na tehničke dokumente TSI-ja za TAF navedene u Dodatku I. UTP-u za TAF i revizije ATMF-a u pogledu subjekata nadležnih za održavanje (ECM)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave