Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 257

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma o izmjeni rasporedâ posebnih obveza na temelju Općeg sporazuma o trgovini uslugama radi uključivanja Priloga 1. Izjavi o zaključenju pregovora o domaćim propisima o uslugama od 2. prosinca 2021.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave