Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 281

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave