Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 247

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o dodavanju kršenja Unijinih mjera ograničavanja područjima kriminaliteta utvrđenima u članku 83. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave