Međuparlamentarna konferencija „Uloga parlamenata u oblikovanju budućnosti hrane i poljoprivrede”, Hrvatski sabor, Zagreb, 22. - 23. studenoga 2018.