9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. GODINE – podnositeljica: Hrvatska narodna banka

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
23.03.2018.

Rasprava je zaključena 22. ožujka 2018.
Polugodišnja informacija je primljena na znanje na 7. sjednici 23. ožujka 2018. (92 glasa "za", 11 "protiv“, 8 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: