Povjerenstvo za fiskalnu politiku - 10. saziv

Osnovna zadaća Povjerenstva za fiskalnu politiku je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila, odnosno:
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje;
– razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje i
– utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju. Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatski sabor je na sjednici 28. veljače 2014. godine donio Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku („Narodne novine“ br. 30/14.).