Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (P.Z.E. br. 453)