Objavljen pregled amandmana na Prijedlog deklaracije o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom

Pregled amandmana sadrži 4 podnesena amandmana. 

Kartica akta: PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.-1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM