Objavljeni pregledi amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (P.Z.E. br. 394), i Konačni prijedlog zakona o zdravlju životinja (P.Z.E. br. 299)