Objavljeni pregledi amandmana na Konačni prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (P.Z.E. br. 430), Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice (P.Z.E. br. 424) i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (P.Z.E. br. 425)