Objavljeni pregledi amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu, na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu te na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu