Objavljeni pregledi amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i na prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sadrži 130 podnesenih amandmana;

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda sadrži 13 amandmana;

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta sadrži  23 amandmana;

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sadrži 1 amandman.

Kartica akta: REBALANS 2023.