Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica tijekom prve polovine 2014. godine

Internetske stranice Hrvatskoga sabora posjećene su 435 335 puta od početka siječnja do 15. srpnja 2014. godine.

Jedinstvenih posjetitelja bilo je 201 557, a oni su otvorili 1 658 653 jedinstvene stranice na kojima su se prosječno zadržali 4 i pol minute. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, neznatno je smanjen broj posjeta i broj jedinstvenih posjetitelja, ali je povećan intenzitet otvaranja stranica te vrijeme zadržavanja na stranicama.

Posjetitelji su, kao i u prethodnim razdobljima, najviše posjećivali pregled aktualnosti u Saboru: najave aktivnosti, priopćenja o aktivnostima saborskih dužnosnika i informacije o tijeku plenarne sjednice te novim aktima upućenima u zakonodavnu proceduru te uvid u kronologiju plenarnih rasprava.

Stranica s pregledom svih najava saborskih aktivnosti, www.sabor.hr/najave, zabilježila je značajan rast posjećenosti u odnosu na prethodna razdoblja (44 tisuće posjeta), a u kategoriji najava ista je pojava zabilježena i za najave sjednica radnih tijela (16 tisuća posjeta).

Nakon aktualnosti posjetitelje je i u ovom razdoblju najviše zanimala aktualna zastupnička struktura.

Novost je u odnosu na prethodna razdoblja izrazito visoka posjećenost stranice posvećene zastupnicima iz Republike Hrvatske u Europskom parlamentu. Stranica o hrvatskim eurozastupnicima pogledana je približno 25 tisuća puta.

Posjetitelji saborskih internetskih stranica na dan održavanja izbora za zastupnike u Europskom parlamentu, 25. svibnja, ostvarili su najveću dnevnu posjećenost u prvoj polovini 2014. (8 i pol tisuća posjetitelja).

Tako je i tema o euroizborima zabilježila 19 398 otvaranja i, nakon aktualnosti i zastupničke strukture, postala najposjećeniji sadržaj u polugodišnjem razdoblju.

Ustrojstvo Sabora, informacije o djelokrugu njegova rada te o predsjedniku Sabora sljedeće su najposjećenije kategorije sadržaja (više od 10 tisuća otvaranja). Neznatno manje posjećene su stranice s pregledom propisa kojima se uređuje rad Sabora, stranica s pregledom saborskih aktualnosti na engleskom jeziku te pregled sadržaja fotogalerija.

Među aktima u zakonodavnoj proceduri najviše otvaranja zabilježio je prijedlog zakona o radu, prijedlog zakona o udrugama, prijedlog zakona o zaštiti na radu te prijedlog obiteljskog zakona.

Najposjećenija zastupnička stranica je stranica Gorana Marića koja je za 7 posjeta više preuzela vrh posjećenosti na kojem je bila stranica zastupnice Ingrid Antičević Marinović tijekom više polugodišnjih analitičkih razdoblja (Marić: 2 377; Antičević-Marinović: 2 370 posjeta). Neznatno manje posjeta zabilježila je stranica Gorana Beusa Richembergha, a više od 2 tisuće posjeta zabilježila je još samo stranica Mirele Holy.

Među radnim tijelima najposjećenija je stranica Odbora za zakonodavstvo (više od 5 i pol tisuća posjeta), dok su odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav; za obrazovanje, znanost i kulturu; financije i državni proračun te za ljudska prava zabilježili više od 3 tisuće posjeta.

Među klubovima zastupnika najposjećenija je stranica Kluba zastupnika HDZ-a (2 505), a neznatno manje posjeta imala je stranica Kluba zastupnika SDP-a (2 378).

U nizu prigodnih događanja u Saboru najposjećenija stranica bila je ona o kvizu o poznavanju rada Sabora za učenike (3 i pol tisuće posjeta).

Program za prijenos zasjedanja putem interneta pokrenut je približno 68 tisuća puta što je nekoliko tisuća pokretanja više od istoga razdoblja prošle godine.

Oko 24 tisuće jedinstvenih posjetitelja pri svakom su pokretanju streama pogledale prosječno jednu snimku u prosječnom trajanju od dvije minute. Najposjećenija je videosnimka glasovanje na 6. sjednici 6. saziva, 30. listopada 2008. Slijede snimke rasprava o Prijedlogu nacionalne strategije kemijske sigurnosti iz 2008. godine (6. saziv), o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta također iz 2008. godine te aktualno prijepodne 12. sjednice 7. saziva.

Najaktivniji posjetitelji su i dalje tijela državne vlasti RH. U kategoriji medija, najaktivnija je - kao i dosad - Hrvatska radiotelevizija, dok upola manje posjeta bilježe medijska grupacija Styria, Hina, Novi list, RTL televizija, Nova TV, medijska grupacija Europapress holdinga te Obiteljski radio.

Apsolutna je većina posjetitelja iz Hrvatske, a slijede posjeti iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Srbije, SAD-a, Belgije, Slovenije, Austrije, Velike Britanije i Švedske.

Većina posjeta, gotovo 376 tisuća njih, saborskim stranicama bilježi se sa stolnih računala dok je 60-ak tisuća s mobilnih uređaja. U tom je broju približno 50 tisuća pristupa s mobilnih telefona te nešto više od 11 tisuća posjeta s tableta. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine pristupi s mobilnih platformi povećani su za 20-ak posto.

Autor: Služba za medije