5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Rasprava je zaključena 14. prosinca 2006.
Dana 15. prosinca 2006. donijeta je Odluka kojom se za člana Državnog sudbenog vijeća imenuje Ante Galić ( 61 glas "za"; Od ukupno 152 zastupnika glasačke listiće primilo je 85 zastupnika, glasovalo 85 zastupnika, 2 nevažeća glasačka listića)

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: